Πάγκια

Κατοικημένη περιοχή Πάγκια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πάγκια

Πάγκια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.512810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.372930000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πάγκια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pagkia, Pangia, Pankia, Pángia, Πάγκια

Πάγκια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 18 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pagkia or Págkia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work