Καρυώτικο

Κατοικημένη περιοχή Καρυώτικο

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καρυώτικο

Καρυώτικο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.765620000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.936820000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρυώτικο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kariotiko, Kariotikon, Kariótikon, Karyotiko, Karyotikon, Karyótikon, Καρυώτικο

Καρυώτικο, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 74 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karyotiko or Karyótiko is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work