Κρέμιθας

Κατοικημένη περιοχή Κρέμιθας

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κρέμιθας

Κρέμιθας Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.764910000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.925980000000

Κοντά σε Κρέμιθας (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Κρέμιθας (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Cremythas, Kremithas, Κρέμιθας

Κρέμιθας, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 35 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kremithas or Krémithas is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work