Αγία

Εναλλακτικές ονομασίες: Agia, Agía, Αγία

Αγία, Κτίριο χριστιανικής λατρείας

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agia or Agía is Church, a building for public Christian worship