Βαβύλοι

Κατοικημένη περιοχή Βαβύλοι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Βαβύλοι

Βαβύλοι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.315970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.096700000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βαβύλοι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Vavili, Vaviloi, Vavyloi, Βαβίλοι, Βαβύλοι

Βαβύλοι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 209 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vaviloi or Vavíloi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work