Αμπέλι

Εναλλακτικές ονομασίες: Ampeli, Ampéli, Αμπέλι

Αμπέλι, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ampeli or Ampéli is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle