Κασιάρης

Εναλλακτικές ονομασίες: Kasiaris, Kasiáris, Κασιάρης

Κασιάρης, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kasiaris or Kasiáris is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle