Όρμος Ρόχαρη

Εναλλακτικές ονομασίες: Ormos Rochari, Órmos Róchari, Όρμος Ρόχαρη

Όρμος Ρόχαρη, Μικρός κόλπος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ormos Rochari or Órmos Róchari is Bay, a coastal indentation between two capes or headlands, larger than a cove but smaller than a gulf