Μαρλάς

Εναλλακτικές ονομασίες: Marlas, Marlás, Μαρλάς

Μαρλάς, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Marlas or Marlás is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work