Κάμπος

Εναλλακτικές ονομασίες: Kampos, Kámpos, Κάμπος

Κάμπος, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kampos or Kámpos is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle