Μπούντα

Εναλλακτικές ονομασίες: Bounta, Boúnta, Μπούντα

Μπούντα, Υπερυψωμένο τμήμα ή σημείο ξηράς που εισχωρεί στη θάλασσα με απότομο γκρεμό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Bounta or Boúnta is Headland, a high projection of land extending into a large body of water beyond the line of the coast