Κατελειός

Κατοικημένη περιοχή Κατελειός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κατελειός

Κατελειός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.077890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.753390000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κατελειός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Katelios, Kateleios, Kateleiós, Áno Kateliós, Κατελειός

Κατελειός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kateleios or Kateleiós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work