Κρεμμύδι

Κατοικημένη περιοχή Κρεμμύδι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κρεμμύδι

Κρεμμύδι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.087830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.745030000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κρεμμύδι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Cremidhi, Cremídhi, Kremmidhion, Kremmydi, Kremmídhion, Kremmýdi, Κρεμμύδι

Κρεμμύδι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kremmydi or Kremmýdi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work