Πόρτα

Κατοικημένη περιοχή Πόρτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πόρτα

Πόρτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.749600000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.916880000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πόρτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Porta, Portes, Pórta, Pórtes, Πόρτα

Πόρτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 92 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Porta or Pórta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work