Αγνή

Εναλλακτικές ονομασίες: Agni, Αγνή

Αγνή, Τοποθεσία με λίγες κατοικίες ή κτήρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agni or Agní is Populated locality, an area similar to a locality but with a small group of dwellings or other buildings