Εμποριό

Κατοικημένη περιοχή Εμποριό

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Εμποριό

Εμποριό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.188250000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.028770000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Εμποριό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chorio Emporeios, Chorió Emporeiós, Emborios, Emboriós, Emporeio, Emporeios, Emporeiós, Emporio, Kamari, Kamári, Εμπορειό, Εμπορειός, Εμποριό

Εμποριό, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 47 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Emporeios or Emporeiós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work