Κάτω Ράχη

Κορυφογραμμή Κάτω Ράχη

Χάρτης Κορυφογραμμή Κάτω Ράχη

Κάτω Ράχη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.202810000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.010380000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κάτω Ράχη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Rachi, Káto Ráchi, Κάτω Ράχη

Κάτω Ράχη, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Rachi or Káto Ráchi is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest