Κατράρης Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Κατράρης Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Κατράρης Ρέμα

Κατράρης Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.204360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.037960000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κατράρης Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Katraris Rema, Katráris Réma, Κατράρης Ρέμα

Κατράρης Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Katraris Rema or Katráris Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land