Καλαμαύρου Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Καλαμαύρου Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Καλαμαύρου Ρέμα

Καλαμαύρου Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.187990000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.028590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλαμαύρου Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalamavrou Rema, Kalamourou, Kalamávrou Réma, Καλαμαύρου Ρέμα

Καλαμαύρου Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalamavrou Rema or Kalamávrou Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land