Βιγλιά

Κορυφογραμμή Βιγλιά

Χάρτης Κορυφογραμμή Βιγλιά

Βιγλιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.188720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.009190000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Βιγλιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Viglia, Vigliá, Βιγλιά

Βιγλιά, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Viglia or Vigliá is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest