Ερουσιές

Ευρεία περιοχή Ερουσιές

Χάρτης Ευρεία περιοχή Ερουσιές

Ερουσιές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.258830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.939800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ερουσιές (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Erousies, Erousiés, Ερουσιές

Ερουσιές, Εδαφική έκταση χωρίς ομοιογενή χαρακτήρα ή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Erousies or Erousiés is Area, a tract of land without homogeneous character or boundaries