Κορυφή

Κορυφογραμμή Κορυφή

Χάρτης Κορυφογραμμή Κορυφή

Κορυφή Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.237410000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.939040000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κορυφή (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koryfi, Koryfí, Κορυφή

Κορυφή, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koryfi or Koryfí is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest