Ανευριτούρες

Εναλλακτικές ονομασίες: Anevritoures, Anevritoúres, Ανευριτούρες

Ανευριτούρες, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anevritoures or Anevritoúres is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature