Καρβουνόλακκος

Κορυφογραμμή Καρβουνόλακκος

Χάρτης Κορυφογραμμή Καρβουνόλακκος

Καρβουνόλακκος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.267800000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.932720000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρβουνόλακκος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Karvounolakkos, Karvounólakkos, Καρβουνόλακκος

Καρβουνόλακκος, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Karvounolakkos or Karvounólakkos is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest