Καστελλάνοι Μέσης

Κατοικημένη περιοχή Καστελλάνοι Μέσης

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καστελλάνοι Μέσης

Καστελλάνοι Μέσης Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.569060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.866250000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καστελλάνοι Μέσης (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kastellanoi, Kastellanoi Mesi, Kastellanoi Mesis, Kastellánoi, Mesis, Mésis, Καστελλάνοι, Καστελλάνοι Μέσης

Καστελλάνοι Μέσης, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 496 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kastellanoi or Kastellánoi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work