Κουραμάδες

Κατοικημένη περιοχή Κουραμάδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουραμάδες

Κουραμάδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.570930000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.854610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουραμάδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kouramades, Kouramadhes, Kouramádes, Kouramádhes, Κουραμάδες

Κουραμάδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 255 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kouramades or Kouramádes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work