Ημερολιά

Εναλλακτικές ονομασίες: Imerolia, Ημερολιά

Ημερολιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 125 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Imerolia or Imeroliá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work