Αναπαυτήρια

Κατοικημένη περιοχή Αναπαυτήρια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αναπαυτήρια

Αναπαυτήρια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.783440000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.885900000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αναπαυτήρια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Anapaftiria, Anapaftíria, Anapavtiria, Anapavtíria, Αναπαυτήρια

Αναπαυτήρια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 46 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anapaftiria or Anapaftíria is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work