Λιθιασμένος

Κατοικημένη περιοχή Λιθιασμένος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Λιθιασμένος

Λιθιασμένος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.776850000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.916280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Λιθιασμένος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Lithiasmenos, Λιθιασμένος

Λιθιασμένος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 11 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Lithiasmenos or Lithiasménos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work