Καφούρος

Κατοικημένη περιοχή Καφούρος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καφούρος

Καφούρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.450470000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.795120000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καφούρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kafouros, Kafoúros, Καφούρος

Καφούρος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kafouros or Kafoúros is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work