Φωτακάδον

Κατοικημένη περιοχή Φωτακάδον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Φωτακάδον

Φωτακάδον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.433220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.770700000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Φωτακάδον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Fotakadho, Fotakadhon, Fotakado, Fotakadon, Fotakádho, Fotakádhon, Fotakádo, Fotakádon, Φωτακάδο, Φωτακάδον

Φωτακάδον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Fotakado or Fotakádo is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work