Ανώσκελη

Κατοικημένη περιοχή Ανώσκελη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ανώσκελη

Ανώσκελη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.459970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.776990000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ανώσκελη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Anoskeli, Anóskeli, Ανώσκελη

Ανώσκελη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anoskeli or Anóskeli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work