Κουμαρές

Κατοικημένη περιοχή Κουμαρές

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουμαρές

Κουμαρές Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.469840000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.780830000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουμαρές (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koumares, Koumarés, Κουμαρές

Κουμαρές, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koumares or Koumarés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work