Πεταλιανά

Κατοικημένη περιοχή Πεταλιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πεταλιανά

Πεταλιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.452870000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.764140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεταλιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Petaliana, Petalianá, Πεταλιανά

Πεταλιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 7 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petaliana or Petalianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work