Περδικιανά

Κατοικημένη περιοχή Περδικιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περδικιανά

Περδικιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.430740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.761550000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περδικιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Perdikiana, Perdikianá, Sinoikismos Perdhikiana, Sinoikismós Perdhikianá, Περδικιανά

Περδικιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Perdikiana or Perdikianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work