Κουτρέλα

Κατοικημένη περιοχή Κουτρέλα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Κουτρέλα

Κουτρέλα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.563200000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.399610000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Κουτρέλα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koutrela, Κουτρέλα

Κουτρέλα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 8 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Koutrela or Koutréla is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work