Νερατζιά Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Νερατζιά Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Νερατζιά Ρέμα

Νερατζιά Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.569390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.112950000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νερατζιά Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Neratzia Rema, Neratziá Réma, Νερατζιά Ρέμα

Νερατζιά Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Neratzia Rema or Neratziá Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land