Βουνάκια

Εναλλακτικές ονομασίες: Vounakia, Vounákia, Βουνάκια

Βουνάκια, Πλευρά φυσικού υψώματος βουνού ή λόφου

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Vounakia or Vounákia is Slope, a surface with a relatively uniform slope angle