Παχιά Άμμος

Εναλλακτικές ονομασίες: Pachia Ammos, Pachiá Ámmos, Παχιά Άμμος

Παχιά Άμμος, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pachia Ammos or Pachiá Ámmos is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves