Κάτω Καστρί

Εναλλακτικές ονομασίες: Kato Kastri, Káto Kastrí, Κάτω Καστρί

Κάτω Καστρί, Ύψωμα γης με υψόμετρο έως τριακόσια μέτρα, χαμηλότερο από βουνό

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kato Kastri or Káto Kastrí is Hill, a rounded elevation of limited extent rising above the surrounding land with local relief of less than 300m