Καντάνη

Εναλλακτικές ονομασίες: Kantani, Kantáni, Καντάνη

Καντάνη, Ζώνη ξηράς που εκτείνεται από τον αιγιαλό και προς την ενδοχώρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kantani or Kantáni is Beach, a shore zone of coarse unconsolidated sediment that extends from the low-water line to the highest reach of storm waves