Παππαδιανά

Τοποθεσία Παππαδιανά

Χάρτης Τοποθεσία Παππαδιανά

Παππαδιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.483620000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.666800000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παππαδιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Papadhiana, Papadhianá, Pappadiana, Παππαδιανά

Παππαδιανά, Τοποθεσία ή περιοχή χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισμό και ασαφή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pappadiana or Pappadianá is Locality, a minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries