Καλουδιανά

Κατοικημένη περιοχή Καλουδιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλουδιανά

Καλουδιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.485300000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.687870000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλουδιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kaloudhiana, Kaloudhianá, Kaloudiana, Kaloudianá, Καλουδιανά

Καλουδιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 331 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kaloudiana or Kaloudianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work