Χαρχαλιανά

Κατοικημένη περιοχή Χαρχαλιανά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χαρχαλιανά

Χαρχαλιανά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.466320000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.679490000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χαρχαλιανά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Charchaliana, Charchalianá, Karkhaliana, Kharkhaliana, Kharkhalianá, Χαρχαλιανά

Χαρχαλιανά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 23 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Charchaliana or Charchalianá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work