Περδίκι

Κατοικημένη περιοχή Περδίκι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Περδίκι

Περδίκι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.661960000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26305.000000000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Περδίκι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Perdiki, Perdíki, Περδίκι

Περδίκι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Perdiki or Perdíki is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work