Μαμάδος

Εναλλακτικές ονομασίες: Mamados, Mamádos, Μαμάδος

Μαμάδος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mamados or Mamádos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work