Καρτερά Ρέμα

Ποτάμι ή ρέμα Καρτερά Ρέμα

Χάρτης Ποτάμι ή ρέμα Καρτερά Ρέμα

Καρτερά Ρέμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.259080000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.053560000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καρτερά Ρέμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kartera Rema, Karterá Réma, Καρτερά Ρέμα

Καρτερά Ρέμα, Υδάτινο ρεύμα που χαρακτηρίζεται από μια συνέχεια και ρέει από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kartera Rema or Karterá Réma is Stream, a body of running water moving to a lower level in a channel on land