Σώματα

Εναλλακτικές ονομασίες: Somata, Sómata, Σώματα

Σώματα, Τοποθεσία ή περιοχή χωρίς ιδιαίτερο χαρακτηρισμό και ασαφή όρια

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Somata or Sómata is Locality, a minor area or place of unspecified or mixed character and indefinite boundaries