Σμαρδάκιτον

Κατοικημένη περιοχή Σμαρδάκιτον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σμαρδάκιτον

Σμαρδάκιτον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.585360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.145170000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σμαρδάκιτον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Smardakito, Smardakiton, Smardhaktion, Smardhokoitos, Smardháktion, Smardhókoitos, Smardákito, Smardákiton, Σμαρδάκιτο, Σμαρδάκιτον

Σμαρδάκιτον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Smardakito or Smardákito is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work