Χατζιράδος

Κατοικημένη περιοχή Χατζιράδος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Χατζιράδος

Χατζιράδος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.569860000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.151430000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Χατζιράδος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chatzirados, Chatzirádos, Χατζιράδος

Χατζιράδος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Chatzirados or Chatzirádos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work